Działalność w zakresie szacowania nieruchomości prowadzę od 1994 roku.

  • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 761 nadane w 1994r. przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
  • Uprawnienia w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Bank Pekao S.A.
  • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Legnicy oraz członek Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Rzeczoznawców Majątkowych polisą OC